ОШ ''Олга Петров'' Падинска Скела
„БИЋЕМО ЉУДИ МЛАДИ, ШТО ШКОЛА ТРАЖИ ОД НАС, ПО ПРАВДИ СВАКИ ДА РАДИ, НА ПОНОС ЊОЈ И НА ЧАСТ“

Матична зграда

Опремљеност школе

 

У матичној згради се изводи кабинетска настава.

У приземљу се налазе:

 • 2 кабинета математике
 • кабинет физике и хемије
 • 2 кабинета српског језика
 • школска библиотека (располаже са 8.645 наслова).
 • кабинет музике и ликовне културе
 • кабинет информатике – дигитална учионица
 • кабинет грађанског васпитања
 • сала за физичко васпитање

На спрату су следећи кабинети:

 • кабинет биологије
 • кабинет географије и историје
 • кабинет енглеског језика
 • кабинет руског језика
 • 2 кабинета ТИО-а
 • кабинет верске наставе

У оквиру матичне зграде своје канцеларије за рад имају: директорка школе, секретар школе, шеф рачуноводства, стручни сарадници (педагог, психолог и логопед) и наставници зборницу.

Школа поседује основна учила и наставна средства на задовољавајућем нивоу за несметано обављање наставног процеса.

Oзбиљније опремање кабинета савременијим наставним училима је онемогућено чињеницом да је рачун материјалних средстава школе блокиран већ скоро 4 године.

Дигитална учионица, настала као резултат сарадње са Министарством за информационо и телекомуникационо друштво, првенствено се користи као кабинет за предмет Основи информатике и рачунарства, и кабинет за одржавање часова, за чију су реализацију предвиђена мултимедијална наставна средства.

Намештај којим је школа опремљена је углавном одговарајући, али се веома брзо руинира, па се у том погледу пред наставно особље поставља озбиљан задатак да васпитним радом са ученицима делују у смислу чувања школске имовине.

Захваљујући доброј сарадњи са школама у окружењу, пре две године, обновљен је школски намештај, па је неколико кабинета опремљено мало бољим ђачким клупама и столицама.

Просторије матичне школе греју се на лож уље, а сва подручне зграде на угаљ, осим зграде на Јабучком риту која се греје на струју (ТА пећ).

 Поред блокаде рачуна школа је успела да уз помоћ Општине Палилула, у прошлој школској години, адаптира салу за физичко васпитање, обнови фасаду и олуке школске зграде у насељу Глогоњски рит, окречи  зграду на Ковилову, адаптира тоалете у згради на Товилишту...

Наставна средства

Редни број

Назив опреме

Школска 2009/10

Школска 2013/14

 1.  

кинопројектор 16мм

1

1

 1.  

дијапројектор за филмове

10

10

 1.  

дијапројектор за слајдове

14

14

 1.  

пројекционо платно

10

10

 1.  

грамофон

6

6

 1.  

графоскоп

11

8

 1.  

касетофон

13

8

 1.  

тв пријемник

2

2

 1.  

фотоапарат

1

1

 1.  

клавир

1

1

 1.  

органа

3

3

 1.  

микроскоп

3

3

 1.  

глобус

3

3

 1.  

графичка преса

1

1

 1.  

разгласна станица

1

1

 1.  

мини музичка линија

3

3

 1.  

видео плејер

3

3

 1.  

беле табле

10

12

 1.  

фотокопир апарат

1

1

 1.  

компјутер

25

25

 1.  

видео бим

1

1