ОШ ''Олга Петров'' Падинска Скела
„БИЋЕМО ЉУДИ МЛАДИ, ШТО ШКОЛА ТРАЖИ ОД НАС, ПО ПРАВДИ СВАКИ ДА РАДИ, НА ПОНОС ЊОЈ И НА ЧАСТ“

Саветник за родитеље првака

Поштовани родитељи, 

Полазак у школу је је један од најважнијих догађаја , не само у животу детета , већ у животу целе породице. Како ће се дете у школи снаћи умногоме зависи од дотадашњег његовог развоја и васпитања , али и од ваше спремности и умешности да му у томе помогнете. Даћемо вам неке препоруке које могу помоћи да дете што боље припремите за школу.


Развијајте код детета

позитивне ставове

према школи и учитељици

 

 • Причајте му о школи као о месту где ће пуно научити, радити занимљиве ствари, стећи нове другове .
 • Пружите детету реалну слику школе и дешавања у њој; реците му да га у школи чекају лепе, али, понекад , и ружне ствари , да ће му некада бити тешко па ће морати да се потруди да савлада тешкоће , да ће у школи учити, али ће се и играти.
 • Никада немојте дете плашити школом, обавезама , нити му претити учитељицом.
 • Не говорите пред дететом негативно о учитељици, наставницима , наставном програму.


Развијајте радне навике детета

у извршавању школских обавеза

 

 • Важно је да дете има простор за рад на коме ће моћи у миру да учи и пише своје задатке . У њему не треба да буде пуно садржаја који ће одвлачити пажњу . Уколико дете учи у дневној соби искључите ТВ , постарајте се да га не ометају млађа деца и сл.
 • Учење треба да буде свакодневна активност, пожељно, у исто време .
 • Подстичите дете да му простор за рад буде уредан , да спреми прибор и друге ствари које су потребне за школу.
 • Настојте да се дете што више осамостали , развијајте одговорност према школским обавезама .

 

Развијајте код детета самопоуздање

 

 • Избегавајте критике и казне јер оне продубљују осећај неуспеха и несигурност.
 • Родитељска очекивања треба ускладити са сазнајним могућностима и емоционалним потребама детета. Немојте од детета очекивати и захтевати превише ( не могу сва деца бити „одликаши“).
 • Дете треба да зна да ће га у школи оцењивати и упоређивати са другом децом. Привикавајте га на такве ситуације указујући на то да је свако дете у нечему боље, успешније од друге деце али исто тако, у нечему слабије , мање успешно
 • Важно је да дете схвати да додатним трудом и упорношћу може постићи боље резултате .
 • Научите га да је оцена релативна и да се може поправити.
 • Похвалите дете за сваки напредак и труд који је уложило у раду. Покажите да вам је то важно.
 • Подржавајте га да буде самостално.
 • Ставите му јасно до знања да ваша љубав према њему не зависи од његове успешности.


На време и у доброј атмосфери

извршите техничке припреме

 

 • Укључите дете у све активности у вези са припремама за полазак у школу. Заједно са њим набављајте потребан прибор и одећу за школу
 • На време обавестите и припремите дете за све промене које следе у организацији породичног живота.

 

Тестирање код психолога /педагога


Кроз разговор са родитељима, дечји цртеж породице, разговор и дружење са дететом и примену самог теста , стручни сарадници настоје да стекну што потпунији увид у целокупан дотадашњи развој и искуство детета , начин мишљења и закључивања , социјалну и емоционалну зрелост како би се видело коликоје дете зрело за полазак у школу.
Детету ћете највише помоћи и најбоље га припремити ако му објасните да се на тестирању дешавају њему познате ствари – да ће цртати и разговарати, одговарати на нека питања и решавати неке задатке , да ће нешто да зна а нешто неће и да може да не зна и да сме да погреши .
Веома је важно да баш ви-родитељи доведете дете на тестирање како би од вас добили податке о породици и дотадашњем развоју детета . Потпуни подаци и искреност у разговору неопходни су искључиво у интересу детета и не смеју бити злоупотребљени
После завршеног тестирања психолог или педагог ће вас обавеститио понашању дсетета и уопштено о постигнућу и дати препоруке за даље напредовање детета.